هادی حسینی

بازاریابی و تبلیغات

داستان بازاریابی ملانصردین !

داستان بازاریابی ملانصردین !

ملانصرالدین چگونه بازاریابی می کرد …؟!؟ ملا نصرالدین هر روز در بازار گدایی می‌کرد و مردم با نیرنگ و حماقت او را دست می‌انداختند. دو سکه به او نشان می‌دادند…

بیشتر بخوانید