بلاگ / آرشیو برچسب «تدوین استراتژی اینستاگرام»
تدوین استراتژی کسب و کار

تدوین و استراتژی کسب و کار تدوین استراتژی توسعه محصول کسب و کار دیر یا زود بایستی اتفاق بیفتد. بخصوص زمانی که یک کسب و کار فکر رشد و توسعه را در سر بپروراند. زمانی که یک کارآفرین در صدد تدوین و استراتژی کسب و کار و محصول است نیازمند باز تعریف فعالیت‌ها و تصمیمات خود است که بتواند از مرحله تولید ایده تا ورود محصول به بازار را در بر گیرد. یکی از مهمترین چهارچوب‌های ارائه شده در ارتباط با فعالیت‌های توسعه محصول جدید توسط بوزآلن و همیلتون (۱۹۸۲) ارائه شده‌است. که شامل ۷ مرحله ؛ استراتژی، تولید ایده، غربالگری ایده، تحلیل کسب و …

ادامه مطلب