هادی حسینی

دوران صامت

تاریخ سینما ، هنر ، تکنولوژی و سیاست

تاریخ سینما ، هنر ، تکنولوژی و سیاست

تاریخ سینما ۱۲۵ سال قدمت دارد، از آخرین سال‌های قرن ۱۹ تا آغاز قرن ۲۱. تصاویر متحرک به‌تدریج از کاروان‌های شادی شروع شد و تا آنجا پیشرفت کرد که به یکی…

بیشتر بخوانید